Discover More Here https://pussyhunterhd.com/ never seen before liquid latex making of. malay porn god only knows i love it cogswell. xxx indian milf perfect body big boobs.

Husorden maj 2014 – pdf.

Andelsboligforeningen CHRISTIANSGAARDEN i Kgs. Lyngby byder dig/jer velkommen i vores forening.

Christiansgaarden er en andelsboligforening, hvor vi lægger vægt på at respektere og tage hensyn til hinanden og vores fælles værdier. Derfor er der opstillet visse almindelig regler, som gerne skulle medvirke til at skabe og bevare et godt klima blandt alle andelshaver.

Vi beder dig derfor huske at disse regler er fastlagt for at opretholde ro og orden under
hensyntagen til andelshaverne og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden og udvise fælles ejerskab af bebyggelsen og tilhørende arealer.

Fællesarealer:
Til beboernes fællesarealer regnes tørrekælder, cykelkælder, samt de åbne rum i kælderregionen, og der må ikke henstilles private effekter.
Cykler, knallerter, klapvogne, barnevogne m.v. må ikke anbringes på trappeopgange eller kældergange, og anbringelse skal ske gennem kælderdørene. Cykler og knallerter skal anbringes i stativerne.

Det er ikke tilladt, at børn leger i kælder og opgange. Fodboldspil på området er forbudt.
Leg i gården og altaner efter kl. 21.00 om sommeren og efter mørkets frembrud om vinteren er ikke tilladt. Det pålægges forældrene at sørge for at dette overholdes og henstilling fra bestyrelsen skal efterkommes.

På trapper og trappeopgange må fodtøj, legeredskaber og lign. ikke henstilles, af hensyn til flugtveje. Effekter vil blive fjernet, og vil kunne hentes førstkommende åbningsdag på kontoret.

Brug af værktøj, vaskemaskiner og musikstøj:
Brugen af værktøj må ikke være til gene for andre beboer, og må derfor kun ske i tidsrummet kl. 07.00 – 19.30 på hverdage og på lørdag, søn- helligdage mellem kl. 10.00 – 19.30.

Egen vaskemaskine, opvaskemaskine og støjende husholdningsmaskiner, må kun benyttes i tidsrummet 08.00 – 21.00.

Brug af musikinstrumenter, radio og musikanlæg skal ske med fornøden hensynstagen til naboerne, og må ikke være efter kl. 22.00. Brug af musik ved fester må ikke foretages for åbne vinduer eller på fællesarealerne i tidsrummet fra kl. 22.00 – 07.00, og naboerne skal være informeret/indforstået med at der afholdes fest.

Parkering:
Det er forbudt at parkerer i gården og på brandvejene.

Ejendommens køreveje er brandveje, hvor redningskøretøjer (ambulancer, brandbiler osv.) skal kunne komme frem. Har man brug for parkering, kan man komme på venteliste til Christiansgårdens garager og p-pladser, ellers henvises til parkering på gaden. Dette gælder også gæster til andelshaver.

Parkering på værkstedsgrunden samt foran garager og udenfor afmærkede parkerings-pladser er ligeledes ulovligt.

Hoveddørene:
Man skal huske at lukke yderdørene efter sig. Åbne døre til kælderen kan medføre indbrud, samt forhindres yderdøre i at lukke kan det ødelægge dørpumpen hvilket kan medføre en række problemer.

Altaner:
Altaner skal holdes rene, og må ikke benyttes til affald, henstilling af effekter og lignende, for at undgå vandskade hos andre beboer. Det er tilladt at anbringe altankasser til beplantning.

Affaldsrum:
Husholdningsaffald skal være indpakket og kun dette må deponeres i skralde sækkene i dagsrenovationsrummene ved brandvejen i opgang 26-38-44 og 54. Det er kun husholdningsaffald der må deponeres i affaldssække/skralderum, og ikke nogen form for stor-skrald, som metal, møbler, elektronikaffald.

DER MÅ IKKE SMIDES AFFALD PÅ FÆLLESOMRÅDERNE. Affald i trappeopgange, kælder-skakte og kælderen samt på udenoms arealerne udgør en potentiel brandfare og skal fjernes. Dette gælder også barnevogne og lignende som er placeret i trappeopgange og kælderskakte. Fjerner beboeren ikke selv effekterne vil det blive fjernet på pågældende beboers regning.

Har du et behov for kortvarig opbevaring, så kig forbi i åbningstiden og bestyrelsen vil forsøge at hjælpe. Hjælp hinanden med at holde andelsforeningen pæn og ren.

Storskrald:
Andelsforeningen har indsamling af storskrald 2 gange årligt. Det er forbudt at opbevare sit gamle affald på fællesarealerne. Det henstilles at opbevare sine effekter i sit kælderrum, indtil næste storskrald.

Genbrug:
Der er opstillet genbrugscontainere til papir, pap, metal, glas og plastik på grunden. Der står på containerne hvilket affald der er tilladt i de forskellige containere.

Vi kan også henvise til genbrugspladserne; den nærmeste er på Vintappervej i Gentofte Kommune, ca. 1 km. væk. Lyngby-Taarbæks Kommunes plads er på Firskovvej, ca. 1½ km. Væk. Der er åbent begge steder dagligt mellem kl. 10 og 17.

Vedligeholdelse:
Den indvendige vedligeholdelse påhviler andelshaveren, herunder håndvask, vaske og blandingsbatterier. Ulovlige installationer må ikke forefindes, og disse vil blive udbedret på andelshaverens regning.
Ved fugtskader grundet dårlig udluftning, vil udgiften til reparationer blive pålagt andelshaveren.

Vinduer:
Vinduer, med tilhørende ramme og karme, må ikke beskadiges eller udsættes for unødvendigt slid. Ved fejl eller defektheder samt akut opstående problemer, skal bestyrelsen straks underrettes.
Beskadigelse eller ødelæggelse forårsaget af Andelshaver vil blive udbedret på andelshaverens regning.

Antenner / paraboler:
Der må ikke opsættes nogen form for antenne og paraboler på tag, husmur eller andre steder.

Husdyr:
Det er vedtaget at der må holdes husdyr, dvs. en kat eller en hund pr. lejlighed. Det gælder at husdyr ikke må være til gene for andre beboer, og hundes afføring er ikke tilladt på ejendommens områder og skal fjernes straks. Hunde skal føres i snor. Ansøgning om tilladelse til husdyrhold skal indhentes af vores administrator Ena på egs@newsec.dk, hvor hun skal informeres om følgende:

  • Husdyr(eks.kat)
  • Race
  • Farve
  • Alder
  • Køn
  • Navn
  • Husdyrets Chipnr./Øretatovering
  • Forsikringsselskab
  • Policenummer

Eksklusion:
Væsentlige overtrædelser af “Husorden” kan medfører eksklusion fra Andelsboligforeningen Christiansgaarden.

porn leader
babe in device bondage finger fucked. xvedios in this interracial one on one you be watching th.
https://porndrop.best