Hermed følger referater af de to ekstraordinære generalforsamlinger, der blev afholdt i hhv. december 2018 og januar 2019 vedr. etableringen af nye altaner.

Referat af ekstraordinær generalforsamling december 2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling januar 2019