Hermed referat fra foreningens ekstraordinære generalforsamling 9. december 2019: